Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Archiwum
Studia doktoranckie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Organistowskie
Studia okołoinstytutowe
Czytelnia
Warsztaty biblijne
Newsletter

Wydawnictwo naukowe

Wydawnictwo naukowe

Recenzenci

Ks. dr hab. Marian Duda - Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. dr Adam Fogelman – Wyższe Seminarium Duchowne, Częstochowa
Dr Beata Stypułkowska – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Dr Sebastian Gałecki – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Ks. dr Piotr Kot – Wyższe Seminarium Duchowne, Legnica
Dr Aneta Rayzacher – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Ks. dr Krzysztof Sordyl – Rzym
Ks. dr Przemysław Szewczyk – Tomaszów Mazowiecki
Ks. prof. dr hab. Zenon Uchnast – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
Ks. dr Krzysztof Napora – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
Ks. dr Andrzej Kwaśniewski – Archiwum Diecezjalne, Kielce
Ks. prof. dr hab. Antoni Tronina - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
Ks. dr hab. Zbigniew Wit – Częstochowa
Ks. dr hab. Sławomir Zieliński – Uniwersytet Śląski, Katowice
Ks. dr Stanisław Adamiak – Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym
Ks. dr Mikołaj Węgrzyn – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. dr Bernard Kozłowski – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. prof. dr hab. Jan Związek – Akademia Jana Długosza, Częstochowa
Dr Tomasz Nowak – Muzeum Regionalne, Radomsko
Ks. dr Janusz Gajda – UKSW, Warszawa
Ks. dr Stanisław Jasionek – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Dr Piotr Wisz – Uniwersytet Rzeszowski
Ks. dr Grzegorz Wójcik – Rzeszów
Ks. dr Remigiusz Niewęgłowski – Siedlce
Ks. dr Grzegorz Szumera – Częstochowa
Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Ks. dr Grzegorz Ciuła – Gliwice
Ks. dr Andrzej Kuliberda – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. dr Marian Szymonik – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. dr Michał Borda - Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 

Wydawnictwo naukowe

Recenzenci

Ks. dr hab. Marian Duda - Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. dr Adam Fogelman – Wyższe Seminarium Duchowne, Częstochowa
Dr Beata Stypułkowska – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Dr Sebastian Gałecki – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Ks. dr Piotr Kot – Wyższe Seminarium Duchowne, Legnica
Dr Aneta Rayzacher – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Ks. dr Krzysztof Sordyl – Rzym
Ks. dr Przemysław Szewczyk – Tomaszów Mazowiecki
Ks. prof. dr hab. Zenon Uchnast – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
Ks. dr Krzysztof Napora – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
Ks. dr Andrzej Kwaśniewski – Archiwum Diecezjalne, Kielce
Ks. prof. dr hab. Antoni Tronina - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
Ks. dr hab. Zbigniew Wit – Częstochowa
Ks. dr hab. Sławomir Zieliński – Uniwersytet Śląski, Katowice
Ks. dr Stanisław Adamiak – Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym
Ks. dr Mikołaj Węgrzyn – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. dr Bernard Kozłowski – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. prof. dr hab. Jan Związek – Akademia Jana Długosza, Częstochowa
Dr Tomasz Nowak – Muzeum Regionalne, Radomsko
Ks. dr Janusz Gajda – UKSW, Warszawa
Ks. dr Stanisław Jasionek – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Dr Piotr Wisz – Uniwersytet Rzeszowski
Ks. dr Grzegorz Wójcik – Rzeszów
Ks. dr Remigiusz Niewęgłowski – Siedlce
Ks. dr Grzegorz Szumera – Częstochowa
Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Ks. dr Grzegorz Ciuła – Gliwice
Ks. dr Andrzej Kuliberda – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. dr Marian Szymonik – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. dr Michał Borda - Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 490 150

Sekretariat czynny:

ŚRODA     godz. 9.00 - 12.00                                 

PIĄTEK     godz. 14.30 - 18.00

SOBOTA    godz. 9.00 - 14.30    15.30 - 18.00


Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Konferencje naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl