Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Studia licencjatu kanonicznego
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Wydawnictwo naukowe

Wstęp

„Veritati et Caritati” jest periodykiem filozoficzno – teologicznym Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie powołanym do istnienia dekretem abp. Stanisława Nowaka 7 kwietnia 2008 roku. Służy on rozwojowi myśli filozoficznej i teologicznej środowiska naukowego Częstochowy w dialogu ze współczesnymi prądami kulturowymi. Stanowi forum, na którym prezentowane są wyniki badań nad życiem i problemami Kościoła we współczesnym świecie. Pismo jest także otwarte na współpracę z innymi dyscyplinami humanistycznymi oraz ośrodkami naukowymi w Polsce i poza jej granicami.

Redakcja

  • Redaktor Naczelny ks. dr Mariusz Terka,
  • zastępca Redaktora: ks. dr Jacek Kapuściński,
  • sekretarz: ks. dr Łukasz Laskowski.

ISSN:
2354-0311
Częstotliwość wydawania: półrocznik
Wersją pierwotną Veritati et Caritati jest wersja drukowana.

Rada naukowa

Ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Borutka, UPJPII, Kraków
bp prof. dr hab. Antoni Długosz, Akademia Ignacjanum, Kraków
ks. dr hab. Marian Duda, WIT, Częstochowa
ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski, KUL, Lublin
ks. dr Andrzej Kwaśniewski, Archiwum Diecezji Kieleckiej, Kielce
ks. prof. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, KUL, Lublin
ks. dr Krzysztof Sordyl, Bielsko Biała
ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Pałucki, KUL, Lublin
ks. prof. zw. dr hab. Antoni Tronina, emerytowany prof. KUL, Lublin
ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Urbański, UKSW, Warszawa
ks. prof. zw. dr hab. Jan Walkusz, KUL, Lublin
ks. dr hab. Zbigniew Wit, emerytowany prof. KUL, Lublin
ks. prof. zw. dr hab. Jan Związek, AJD, Częstochowa


Redaktorzy tematyczni

ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk
ks. dr Roman Ceglarek
ks. dr Grzegorz Szumera

Recenzenci

Ks. dr hab. Marian Duda - Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. dr Adam Fogelman – Wyższe Seminarium Duchowne, Częstochowa
Dr Beata Stypułkowska – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Dr Sebastian Gałecki – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Ks. dr Piotr Kot – Wyższe Seminarium Duchowne, Legnica
Dr Aneta Rayzacher – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Ks. dr Krzysztof Sordyl – Rzym
Ks. dr Przemysław Szewczyk – Tomaszów Mazowiecki
Ks. prof. dr hab. Zenon Uchnast – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
Ks. dr Krzysztof Napora – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
Ks. dr Andrzej Kwaśniewski – Archiwum Diecezjalne, Kielce
Ks. prof. dr hab. Antoni Tronina - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
Ks. dr hab. Zbigniew Wit – Częstochowa
Ks. dr hab. Sławomir Zieliński – Uniwersytet Śląski, Katowice
Ks. dr Stanisław Adamiak – Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym
Ks. dr Mikołaj Węgrzyn – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. dr Bernard Kozłowski – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. prof. dr hab. Jan Związek – Akademia Jana Długosza, Częstochowa
Dr Tomasz Nowak – Muzeum Regionalne, Radomsko
Ks. dr Janusz Gajda – UKSW, Warszawa
Ks. dr Stanisław Jasionek – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Dr Piotr Wisz – Uniwersytet Rzeszowski
Ks. dr Grzegorz Wójcik – Rzeszów
Ks. dr Remigiusz Niewęgłowski – Siedlce
Ks. dr Grzegorz Szumera – Częstochowa
Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Ks. dr Grzegorz Ciuła – Gliwice
Ks. dr Andrzej Kuliberda – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. dr Marian Szymonik – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. dr Michał Borda - Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 

Zapowiedź numeru

Veritati et Caritati

Wstęp

„Veritati et Caritati” jest periodykiem filozoficzno – teologicznym Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie powołanym do istnienia dekretem abp. Stanisława Nowaka 7 kwietnia 2008 roku. Służy on rozwojowi myśli filozoficznej i teologicznej środowiska naukowego Częstochowy w dialogu ze współczesnymi prądami kulturowymi. Stanowi forum, na którym prezentowane są wyniki badań nad życiem i problemami Kościoła we współczesnym świecie. Pismo jest także otwarte na współpracę z innymi dyscyplinami humanistycznymi oraz ośrodkami naukowymi w Polsce i poza jej granicami.

Redakcja

  • Redaktor Naczelny ks. dr Mariusz Terka,
  • zastępca Redaktora: ks. dr Jacek Kapuściński,
  • sekretarz: ks. dr Łukasz Laskowski.

ISSN:
2354-0311
Częstotliwość wydawania: półrocznik
Wersją pierwotną Veritati et Caritati jest wersja drukowana.

Rada naukowa

Ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Borutka, UPJPII, Kraków
bp prof. dr hab. Antoni Długosz, Akademia Ignacjanum, Kraków
ks. dr hab. Marian Duda, WIT, Częstochowa
ks. prof. dr hab. Krzysztof Guzowski, KUL, Lublin
ks. dr Andrzej Kwaśniewski, Archiwum Diecezji Kieleckiej, Kielce
ks. prof. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, KUL, Lublin
ks. dr Krzysztof Sordyl, Bielsko Biała
ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Pałucki, KUL, Lublin
ks. prof. zw. dr hab. Antoni Tronina, emerytowany prof. KUL, Lublin
ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Urbański, UKSW, Warszawa
ks. prof. zw. dr hab. Jan Walkusz, KUL, Lublin
ks. dr hab. Zbigniew Wit, emerytowany prof. KUL, Lublin
ks. prof. zw. dr hab. Jan Związek, AJD, Częstochowa


Redaktorzy tematyczni

ks. dr hab. Arkadiusz Olczyk
ks. dr Roman Ceglarek
ks. dr Grzegorz Szumera

Recenzenci

Ks. dr hab. Marian Duda - Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. dr Adam Fogelman – Wyższe Seminarium Duchowne, Częstochowa
Dr Beata Stypułkowska – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Dr Sebastian Gałecki – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Ks. dr Piotr Kot – Wyższe Seminarium Duchowne, Legnica
Dr Aneta Rayzacher – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Ks. dr Krzysztof Sordyl – Rzym
Ks. dr Przemysław Szewczyk – Tomaszów Mazowiecki
Ks. prof. dr hab. Zenon Uchnast – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
Ks. dr Krzysztof Napora – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
Ks. dr Andrzej Kwaśniewski – Archiwum Diecezjalne, Kielce
Ks. prof. dr hab. Antoni Tronina - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
Ks. dr hab. Zbigniew Wit – Częstochowa
Ks. dr hab. Sławomir Zieliński – Uniwersytet Śląski, Katowice
Ks. dr Stanisław Adamiak – Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym
Ks. dr Mikołaj Węgrzyn – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. dr Bernard Kozłowski – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. prof. dr hab. Jan Związek – Akademia Jana Długosza, Częstochowa
Dr Tomasz Nowak – Muzeum Regionalne, Radomsko
Ks. dr Janusz Gajda – UKSW, Warszawa
Ks. dr Stanisław Jasionek – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Dr Piotr Wisz – Uniwersytet Rzeszowski
Ks. dr Grzegorz Wójcik – Rzeszów
Ks. dr Remigiusz Niewęgłowski – Siedlce
Ks. dr Grzegorz Szumera – Częstochowa
Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Ks. dr Grzegorz Ciuła – Gliwice
Ks. dr Andrzej Kuliberda – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. dr Marian Szymonik – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. dr Michał Borda - Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 

Zapowiedź numeru