Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
WT UPJP Sekcja w Częstochowie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Wydawnictwo naukowe

Wydawnictwo naukowe

Recenzenci

Ks. dr hab. Marian Duda - Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. dr Adam Fogelman – Wyższe Seminarium Duchowne, Częstochowa
Dr Beata Stypułkowska – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Dr Sebastian Gałecki – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Ks. dr Piotr Kot – Wyższe Seminarium Duchowne, Legnica
Dr Aneta Rayzacher – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Ks. dr Krzysztof Sordyl – Rzym
Ks. dr Przemysław Szewczyk – Tomaszów Mazowiecki
Ks. prof. dr hab. Zenon Uchnast – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
Ks. dr Krzysztof Napora – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
Ks. dr Andrzej Kwaśniewski – Archiwum Diecezjalne, Kielce
Ks. prof. dr hab. Antoni Tronina - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
Ks. dr hab. Zbigniew Wit – Częstochowa
Ks. dr hab. Sławomir Zieliński – Uniwersytet Śląski, Katowice
Ks. dr Stanisław Adamiak – Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym
Ks. dr Mikołaj Węgrzyn – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. dr Bernard Kozłowski – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. prof. dr hab. Jan Związek – Akademia Jana Długosza, Częstochowa
Dr Tomasz Nowak – Muzeum Regionalne, Radomsko
Ks. dr Janusz Gajda – UKSW, Warszawa
Ks. dr Stanisław Jasionek – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Dr Piotr Wisz – Uniwersytet Rzeszowski
Ks. dr Grzegorz Wójcik – Rzeszów
Ks. dr Remigiusz Niewęgłowski – Siedlce
Ks. dr Grzegorz Szumera – Częstochowa
Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Ks. dr Grzegorz Ciuła – Gliwice
Ks. dr Andrzej Kuliberda – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. dr Marian Szymonik – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. dr Michał Borda - Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 

Wydawnictwo naukowe

Recenzenci

Ks. dr hab. Marian Duda - Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. dr Adam Fogelman – Wyższe Seminarium Duchowne, Częstochowa
Dr Beata Stypułkowska – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Dr Sebastian Gałecki – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Ks. dr Piotr Kot – Wyższe Seminarium Duchowne, Legnica
Dr Aneta Rayzacher – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Ks. dr Krzysztof Sordyl – Rzym
Ks. dr Przemysław Szewczyk – Tomaszów Mazowiecki
Ks. prof. dr hab. Zenon Uchnast – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
Ks. dr Krzysztof Napora – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
Ks. dr Andrzej Kwaśniewski – Archiwum Diecezjalne, Kielce
Ks. prof. dr hab. Antoni Tronina - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
Ks. dr hab. Zbigniew Wit – Częstochowa
Ks. dr hab. Sławomir Zieliński – Uniwersytet Śląski, Katowice
Ks. dr Stanisław Adamiak – Papieski Uniwersytet Gregoriański, Rzym
Ks. dr Mikołaj Węgrzyn – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. dr Bernard Kozłowski – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. prof. dr hab. Jan Związek – Akademia Jana Długosza, Częstochowa
Dr Tomasz Nowak – Muzeum Regionalne, Radomsko
Ks. dr Janusz Gajda – UKSW, Warszawa
Ks. dr Stanisław Jasionek – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Dr Piotr Wisz – Uniwersytet Rzeszowski
Ks. dr Grzegorz Wójcik – Rzeszów
Ks. dr Remigiusz Niewęgłowski – Siedlce
Ks. dr Grzegorz Szumera – Częstochowa
Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków
Ks. dr Grzegorz Ciuła – Gliwice
Ks. dr Andrzej Kuliberda – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. dr Marian Szymonik – Wyższy Instytut Teologiczny, Częstochowa
Ks. dr Michał Borda - Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, Kraków 

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

ŚRODA     godz. 9.00 - 12.00                                 

PIĄTEK     godz. 14.30 - 18.00

SOBOTA    godz. 9.00 - 14.30    15.30 - 18.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Konferencje naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl