Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Dzieło Biblijne w Archidiecezji Częstochowskiej
Czytelnia
Newsletter

Wydawnictwo naukowe

Wydawnictwo naukowe

Informacje dla autorów


 1. Artykuły nadesłane do pisma „Veritati et Caritati” nie powinny być nigdzie dotąd publikowane.
 2. Nadesłane artykuły powinny charakteryzować się naukowym językiem, poprawnie sporządzonymi przypisami oraz logiczną strukturą tekstu.
 3. Redakcja przyjmuje artykuły napisane w języku polskim lub w jednym z języków kongresowych. Do każdego artykułu powinno być dołączone autorskie streszczenie w języku angielskim i polskim (nie więcej niż pół strony) oraz słowa kluczowe w języku angielskim i polskim.
 4. Nadesłane artykuły podlegają procesowi recenzji.
 5. W celu zapewnienia rzetelności naukowej publikowanych artykułów Redakcja wprowadziła zapory „ghostwriting” i „guest authorship”.
  • „Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji” (MNiSW).
  • W związku z tym Redakcja prosi o wskazanie wkładu wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania artykułu naukowego wraz z podaniem ich nazwisk i afiliacji oraz informacji o źródłach finansowania badań prowadzonych w celu przygotowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
  • Redakcja została zobligowana do przypomnienia, że praktyki ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane.
  • Autorzy są zobowiązani do przestrzegania przepisów wynikających z "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994 r).
 6. Przesłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie praw autorskich na rzecz „Veritati et Caritati”.
 7. Autor nie otrzymuje wynagrodzenia finansowego, lecz jedynie egzemplarz autorski pisma.
 8. Każdy numer „Veritati et Caritati” poświęcony jest w swej głównej części wyznaczonemu wcześniej tematowi. Zapowniedź tematu każdego numeru umieszczana jest na stronie internetowej Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie.
 9. Redakcja prosi o nadsyłanie artykułów do 30 listopada każdego roku.

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

CZWARTEK - godz. 12.00 - 15.00
PIĄTEK - godz. 14.30 - 18.00
SOBOTA - godz. 10.00 - 15.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Działania naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl