Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
WT UPJP Sekcja w Częstochowie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Wydawnictwo naukowe

TOM I/2013 - Ukazać piękno wiary

Spis treści (Table of Contents)

Przedmowa (Preface)
text
Wstęp (Introduction)
text
Wykaz skrótów (List of Abbreviations)
text

Wiara (Belief)

Ks. A. Tronina,
Wiara Abrahama w tradycji żydowskiej na tle pism Nowego Testamentu
(The Belief of Abraham in the Jewish Tradition and the New Testament)

text
Ks. Ł. Laskowski
Uzdrowienie córki pogańskiej kobiety. Główne idee opowiadania i sposób ich prezentacji
(The Healing of the Pagan Woman’s Daughter. Principal Ideas of the Story and the Way in Which They Are Presented)

text
B. Stypułkowska,
Propozycje przedstawienia biblijnych przykładów wiary podczas lekcji religii i katechezy parafialnej
(Biblical Examples of Faith Suggested for Presentation during Religious Classes and Parish Catechesis)

text
Ks. M. Terka,
Autorytet fundamentem wiary w myśleniu religijnym św. Augustyna
(An Authority as a Foundation of Belief in the Religious Thinking of St. Augustine)

text
Ks. J. Woliński,
La nouveauté chrétienne aux premiers temps de l’Église
(A Novelty of the Christianity in the First Centuries of the Church)

text
Abp S. Nowak,
Obraz duchowy św. Hildegardy z Bingen, Doktora Kościoła
(The Spiritual Exposition of St. Hildegard of Bingen)

text
Ks. J. Koclęga,
Wierzę w miłosierdzie Boże – nadzieję zbawienia
(I Believe in God’s Mercy)

text
Ks. S. Urbański,
Wiara fundamentem życia duchowego
(Belief as a Foundation of a Spiritual Life)

text
Bp A. Długosz,
Wtajemniczenie chrześcijańskie w ramach katechetycznej posługi Kościoła
(Christian Initiation within the Catechetical Service of the Church)

text
Ks. M. Duda,
Czy Kościół w Europie ma przyszłość?
(Does the Church Have a Future in Europe?)

text
Ks. S. Jasionek,
Społeczne zobowiązania religijne w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego
(The Religious Obligations of the Society in the Light of the Catechism of the Catholic Church)

text
Ks. Z. Wójcik,
Wiara w doświadczeniu religijnym – możliwości i ograniczenia perspektywy psychologicznej
(Belief in a Religious Experience – a Psychological Aspect)

text

Miscellanea

Ks. B. Borówka,
Zarys historii powstania Kościoła Polskokatolickiego na tle Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego
(The Historical Outline of the Polish Catholic Church Foundation against the Polish National Catholic Church)

text
Ks. R. Ceglarek,
Katechizm Religii Katolickiej ks. Jana Tomaszewskiego i ks. Franciszka Gryglewicza w posłudze katechetycznej w diecezji częstochowskiej
(The Catechism of the Catholic Religion by Fr. Jan Tomaszewski and Fr. Franciszek Gryglewicz in the Catechetical Service in the Diocese of Częstochowa)


text
Ks. J. Kapuściński,
Życie duchowe i sprawy dyscyplinarne duchowieństwa diecezji częstochowskiej w latach 1925–1939
(A Spiritual Life and Disciplinary Matters of the Clergy in the Diocese of Częstochowa in the Years 1925–1939)

text
Ks. A. Olczyk,
Współczesne przejawy negatywnego moralnie oddziaływania rodziców na wychowanie dzieci
(Contemporary Symptoms of Parent’s Morally Negative Influence on the Upbringing of Children)

text
Ks. A. Rutkowski,
Przygotowanie do Pierwszej Komunii świętej w życiu Kościoła partykularnego
(Preparing Children to the First Holy Communion in the Life of a Particular Church)

text
Ks. R. Selejdak,
Formacja intelektualna i duszpasterska diakonów stałych w Kościele Powszechnym
(Intellectual and Priestly Formation of Permanent Deacons in the Catholic Church)

text
Ks. K. Sordyl,
Wpływ myśli gnostyckiej i manichejskiej na niektóre praktyki sekty pryscyliańskiej
(The Influence of Gnostic and Manichean Thought on Certain Practice of The Priscillian Sect)

text
Ks. M. Szymonik,
Antropologia chrześcijańska w służbie ludzkiej godności
(Christian Anthropology That Serves Human Dignity)

text
Ks. J. Związek,
Dusza ziemi wieluńskiej. Konwent sióstr bernardynek w Wieluniu (1613–1914)
(The Soul of the Land of Wieluń. The Convent of Benedictine Nuns (1613–1914))


text

Recenzje (Reviews)

W. Cyran ks., Posłuszeństwo, Kraków 2012 (ks. M. Majek) text
C. Egger, Lexicon Latinum hodiernum. Verba, locutiones, proverbia Latine reddita. Opus edendum curaverunt: Edmundus A. Caruana, Valtherus Apini, Taurus Pisani. Liberia Editrice Vaticana 2012 (ks. Ł. Laskowski)
text
S. Gałecki, Spór o sumienie. Źródła i konsekwencje etyki Johna Henry’ego Newmana, Kraków 2012 (ks. M. Terka) text
S. Jaśkiewicz ks., Św. Augustyn – poszukiwanie Boga, Katowice 2012 (ks. M. Terka) text
J. Kudasiewicz – H. Witczyk, Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji. Od H. Reimarusa do T. Polaka, Kielce 2011
 (ks. Sławomir Korona)
text
A. Paciorek ks., Przypowieści Jezusa. Wprowadzenie i objaśnienie, Częstochowa 2013 (ks. A. Tronina) text
E. Walewander ks., Działalność wychowawcza Kościoła lubelskiego 1939 – 1945, Lublin 2009 (ks. J. Związek) text
J. Wehrle, Der leidende Mensch und der mitleidende Gott. Ein Beitrag zur Anthropologie und Theologie des Alten Testaments, LIT Verlag, Münster 2012 (ks. Jorgiano dos Santos da Silva)
text
Wspomnienia wojenne 1939 – 1945 księży Diecezji Częstochowskiej, oprac. ks. J. Kapuściński, ks. J. Związek,
Częstochowa 2012 (ks. Ł. Laskowski)
text

Komunikaty i sprawozdania (Announcements and Reports)

W. Terlecka,
Powołanie ludzi świeckich do wspólnego apostolstwa Kościoła. Refleksje katolika o roli świeckich (komunikat)
(The Vocation of Lay People to the Common Apostleship of the Church. Catholic’s Reflections on the Role of Lay People (Announcement))
text
Sprawozdanie z obchodów jubileuszu 80-lecia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego
(The Report of the 80th Anniversary of the Scientific Society of Częstochowa Celebration)
text
Sprawozdanie ze spotkania Komisji Kultury Senatu RP z Komisją Historyczną PAN Oddział w Katowicach
(The Report of the Meeting of the Senate Committee on Culture and the Historical
Committee of The Polish Academy of Sciences, Affiliate in Katowice)
text
Sprawozdanie z konferencji naukowej z okazji 50-lecia zwołania Soboru Watykańskiego II oraz Roku Wiary
(The Report of the Academic Conference for 50-years from the Beginning of the Vatican Council II and the Year of the Faith)
text
Sprawozdanie z sympozjum katechetycznego Ks. Piotr Skarga – obrońca wiary i nauczyciel miłości Ojczyzny (Częstochowa, dn. 01.12.2012 r.)
(The Report of the Catechetical Conference ”Fr. Piotr Skarga – the Defender of the Faith and the Teacher of the Fatherland’s Love”)
text
Z działalności środowiska naukowego Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie w roku akademickim 2012/2013
(The Report of the Academic Activity of the Higher Theological Institute in Częstochowa in the Year 2012/2013)
text

TOM I/2013 - Ukazać piękno wiary

Spis treści (Table of Contents)

Przedmowa (Preface)
text
Wstęp (Introduction)
text
Wykaz skrótów (List of Abbreviations)
text

Wiara (Belief)

Ks. A. Tronina,
Wiara Abrahama w tradycji żydowskiej na tle pism Nowego Testamentu
(The Belief of Abraham in the Jewish Tradition and the New Testament)

text
Ks. Ł. Laskowski
Uzdrowienie córki pogańskiej kobiety. Główne idee opowiadania i sposób ich prezentacji
(The Healing of the Pagan Woman’s Daughter. Principal Ideas of the Story and the Way in Which They Are Presented)

text
B. Stypułkowska,
Propozycje przedstawienia biblijnych przykładów wiary podczas lekcji religii i katechezy parafialnej
(Biblical Examples of Faith Suggested for Presentation during Religious Classes and Parish Catechesis)

text
Ks. M. Terka,
Autorytet fundamentem wiary w myśleniu religijnym św. Augustyna
(An Authority as a Foundation of Belief in the Religious Thinking of St. Augustine)

text
Ks. J. Woliński,
La nouveauté chrétienne aux premiers temps de l’Église
(A Novelty of the Christianity in the First Centuries of the Church)

text
Abp S. Nowak,
Obraz duchowy św. Hildegardy z Bingen, Doktora Kościoła
(The Spiritual Exposition of St. Hildegard of Bingen)

text
Ks. J. Koclęga,
Wierzę w miłosierdzie Boże – nadzieję zbawienia
(I Believe in God’s Mercy)

text
Ks. S. Urbański,
Wiara fundamentem życia duchowego
(Belief as a Foundation of a Spiritual Life)

text
Bp A. Długosz,
Wtajemniczenie chrześcijańskie w ramach katechetycznej posługi Kościoła
(Christian Initiation within the Catechetical Service of the Church)

text
Ks. M. Duda,
Czy Kościół w Europie ma przyszłość?
(Does the Church Have a Future in Europe?)

text
Ks. S. Jasionek,
Społeczne zobowiązania religijne w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego
(The Religious Obligations of the Society in the Light of the Catechism of the Catholic Church)

text
Ks. Z. Wójcik,
Wiara w doświadczeniu religijnym – możliwości i ograniczenia perspektywy psychologicznej
(Belief in a Religious Experience – a Psychological Aspect)

text

Miscellanea

Ks. B. Borówka,
Zarys historii powstania Kościoła Polskokatolickiego na tle Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego
(The Historical Outline of the Polish Catholic Church Foundation against the Polish National Catholic Church)

text
Ks. R. Ceglarek,
Katechizm Religii Katolickiej ks. Jana Tomaszewskiego i ks. Franciszka Gryglewicza w posłudze katechetycznej w diecezji częstochowskiej
(The Catechism of the Catholic Religion by Fr. Jan Tomaszewski and Fr. Franciszek Gryglewicz in the Catechetical Service in the Diocese of Częstochowa)


text
Ks. J. Kapuściński,
Życie duchowe i sprawy dyscyplinarne duchowieństwa diecezji częstochowskiej w latach 1925–1939
(A Spiritual Life and Disciplinary Matters of the Clergy in the Diocese of Częstochowa in the Years 1925–1939)

text
Ks. A. Olczyk,
Współczesne przejawy negatywnego moralnie oddziaływania rodziców na wychowanie dzieci
(Contemporary Symptoms of Parent’s Morally Negative Influence on the Upbringing of Children)

text
Ks. A. Rutkowski,
Przygotowanie do Pierwszej Komunii świętej w życiu Kościoła partykularnego
(Preparing Children to the First Holy Communion in the Life of a Particular Church)

text
Ks. R. Selejdak,
Formacja intelektualna i duszpasterska diakonów stałych w Kościele Powszechnym
(Intellectual and Priestly Formation of Permanent Deacons in the Catholic Church)

text
Ks. K. Sordyl,
Wpływ myśli gnostyckiej i manichejskiej na niektóre praktyki sekty pryscyliańskiej
(The Influence of Gnostic and Manichean Thought on Certain Practice of The Priscillian Sect)

text
Ks. M. Szymonik,
Antropologia chrześcijańska w służbie ludzkiej godności
(Christian Anthropology That Serves Human Dignity)

text
Ks. J. Związek,
Dusza ziemi wieluńskiej. Konwent sióstr bernardynek w Wieluniu (1613–1914)
(The Soul of the Land of Wieluń. The Convent of Benedictine Nuns (1613–1914))


text

Recenzje (Reviews)

W. Cyran ks., Posłuszeństwo, Kraków 2012 (ks. M. Majek) text
C. Egger, Lexicon Latinum hodiernum. Verba, locutiones, proverbia Latine reddita. Opus edendum curaverunt: Edmundus A. Caruana, Valtherus Apini, Taurus Pisani. Liberia Editrice Vaticana 2012 (ks. Ł. Laskowski)
text
S. Gałecki, Spór o sumienie. Źródła i konsekwencje etyki Johna Henry’ego Newmana, Kraków 2012 (ks. M. Terka) text
S. Jaśkiewicz ks., Św. Augustyn – poszukiwanie Boga, Katowice 2012 (ks. M. Terka) text
J. Kudasiewicz – H. Witczyk, Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji. Od H. Reimarusa do T. Polaka, Kielce 2011
 (ks. Sławomir Korona)
text
A. Paciorek ks., Przypowieści Jezusa. Wprowadzenie i objaśnienie, Częstochowa 2013 (ks. A. Tronina) text
E. Walewander ks., Działalność wychowawcza Kościoła lubelskiego 1939 – 1945, Lublin 2009 (ks. J. Związek) text
J. Wehrle, Der leidende Mensch und der mitleidende Gott. Ein Beitrag zur Anthropologie und Theologie des Alten Testaments, LIT Verlag, Münster 2012 (ks. Jorgiano dos Santos da Silva)
text
Wspomnienia wojenne 1939 – 1945 księży Diecezji Częstochowskiej, oprac. ks. J. Kapuściński, ks. J. Związek,
Częstochowa 2012 (ks. Ł. Laskowski)
text

Komunikaty i sprawozdania (Announcements and Reports)

W. Terlecka,
Powołanie ludzi świeckich do wspólnego apostolstwa Kościoła. Refleksje katolika o roli świeckich (komunikat)
(The Vocation of Lay People to the Common Apostleship of the Church. Catholic’s Reflections on the Role of Lay People (Announcement))
text
Sprawozdanie z obchodów jubileuszu 80-lecia Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego
(The Report of the 80th Anniversary of the Scientific Society of Częstochowa Celebration)
text
Sprawozdanie ze spotkania Komisji Kultury Senatu RP z Komisją Historyczną PAN Oddział w Katowicach
(The Report of the Meeting of the Senate Committee on Culture and the Historical
Committee of The Polish Academy of Sciences, Affiliate in Katowice)
text
Sprawozdanie z konferencji naukowej z okazji 50-lecia zwołania Soboru Watykańskiego II oraz Roku Wiary
(The Report of the Academic Conference for 50-years from the Beginning of the Vatican Council II and the Year of the Faith)
text
Sprawozdanie z sympozjum katechetycznego Ks. Piotr Skarga – obrońca wiary i nauczyciel miłości Ojczyzny (Częstochowa, dn. 01.12.2012 r.)
(The Report of the Catechetical Conference ”Fr. Piotr Skarga – the Defender of the Faith and the Teacher of the Fatherland’s Love”)
text
Z działalności środowiska naukowego Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie w roku akademickim 2012/2013
(The Report of the Academic Activity of the Higher Theological Institute in Częstochowa in the Year 2012/2013)
text