Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
WT UPJP Sekcja w Częstochowie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Wydawnictwo naukowe

TOM III - Teologia w służbie Archidiecezji

Spis Treści (Table of contents)

Wstęp (Introduction)

text

Artykuły (Articles)

Ks. Ł. Laskowski
Ks. Prof. dr hab. Stanisław Włodarczyk – kapłan i biblista
(Rev. Prof. Stanisław Włodarczyk (1939 – 2013), Priest and Scholar)
text
Ks. M. Szymonik
Filozoficzno-kulturowe uwarunkowania wiary w encyklice „Lumen fidei”
(Philosophical and Cultural Determinants of Faith in the Encyclical "Lumen fidei”)
text
Ks. Ł. Laskowski
Uwagi o podstawach katolickiego ekumenizmu
(Remarks on the Principles of Catholic Ecumenism)
text
Ks. M. Terka
O dialogu ekumenicznym w świetle sporu św. Augustyna z donatyzmem
(The Ecumenical Dialogue in the Light of St. Augustine’s Dispute with Donatism)
text
Ks. P. Pielka
Jak to się zaczęło? Myśl Yves Congara u źródeł katolickiego ekumenizmu
(How did it Start? Yves Congar’s Thought at the Root of the Catholic Ecumenism)
text
Ks. M. Węgrzyn, A. Gładkowska
Refleksja nad zagadnieniem ekumenizmu w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II
(Reflection about Ecumenism in the Teachings of Vatican II)
text
Ks. A. Olczyk
Biografia i pasterska posługa bp. Stefana Bareły w diecezji częstochowskiej na tle odniesień do korzeni rodzinnych
(The Biography and Pastoral Ministry of Bp. Stefan Bareła in the Diocese Czestochowa in the Context of Family Roots)
text
Ks. J. Kapuściński
Działalność piśmiennicza bp. Stefana Bareły w latach 1945 – 1984
(The Writing Activity of Bp. Stefan Bareła in Years 1945 – 1984)
text
Ks. A. Szwedzik
Rodzina w nauczaniu bp. Stefana Bareły
(A Family in the Teaching of Bp. Stefan Bareła)
text
Ks. Ł. Laskowski
Zawierzenie Maryi w świetle Pięćdziesiątnicy
(Entrustment to Mary in the Light of Pentecost)
text
Ks. T. Siudy
Św. Jana Pawła II i nasze zawierzenie Maryi
(The Devotion to Mary of John Paul II and Us.)
text
B. Stypułkowska
Katecheza w parafii w świetle obowiązujących dokumentów kościelnych
(Parochial Catechesis in the Light of Church Documents Currently in Effect)
text
Ks. M. Duda
VI Światowy Dzień Młodzieży Częstochowa’91
(6th World Youth Day Częstochowa’91. The First Meeting of the Young People of East and West)
text

Recenzje (Reviews)

Sławomir Chrost, Homo capax Dei jako ideał wychowania, Wyd. Impuls, Kraków 2013, ss. 194 – Michał Płóciennik text
Jan Galarowicz, Martin Heidegger, genialny myśliciel czy szaman, Wyd. WAM, Kraków 2014 – ks. Mariusz Terka text
Ks. Michał K. Cichoń, Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Aleksandrii. Rys historyczny do 2012 r., Wyd. „Regina Poloniae”,
Częstochowa 2013 – ks. J. Kapuściński
text
Od bólu po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego, red. J. Dziedzic – P. Guzdek, Wyd. Naukowe Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2013 – ks. A. Olczyk
text

Sprawozdania (Reports)

Sprawozdanie z 36. spotkania Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski
(36. Report on the Meeting of the Patristic Section at the Committee of Catholic Studies of the Polish Episcopal Conference)
text
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Częstochowa na początku XX wieku. W 100. rocznicę wybuchu I wojny światowej”
(The Report on the Scientific Conference "Częstochowa in the Early Twentieth Century. The 100th Anniversary of the Outbreak of World War I”)
text
Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. „Jan Paweł II jako wzór osobowy w katechezie”
(The Report from Academic Conferense John Paul II as a Role Model in Christian Teaching to Children)
text
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach w 2014 r.
(The Report of the Meeting of the Historical Commission of the Polish Academy of Sciences, the Department of Katowice, held in 2014)
text
Sprawozdanie z sympozjum katechetycznego nt. „Formacja sumienia na katechezie”
(The Report on the Catechetical Symphosium on "The Formation of Conscience During the Religious Education”)
text
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej z Prawa Kanonicznego nt. „Dignitas connubii a 10 anni dalla pubblicazione: bilancio e prospettive”
(Report on the International Scientific Conference on the Canon Law "Dignitas connubii a 10 anni dalla pubblicazione: bilancio e prospettive”)
text
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Częstochowie
(Report of the Committee on Bioethics at the Regional Medical Chamber of Czestochowa)
text
Sprawozdanie Z działalności środowiska naukowego Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie w roku akademickim 2013/2014
(Report of the Activities of the Higher Institute of Theology Scientific Community in Czestochowa in the Academic Year 2013/2014)
text

TOM III - Teologia w służbie Archidiecezji

Spis Treści (Table of contents)

Wstęp (Introduction)

text

Artykuły (Articles)

Ks. Ł. Laskowski
Ks. Prof. dr hab. Stanisław Włodarczyk – kapłan i biblista
(Rev. Prof. Stanisław Włodarczyk (1939 – 2013), Priest and Scholar)
text
Ks. M. Szymonik
Filozoficzno-kulturowe uwarunkowania wiary w encyklice „Lumen fidei”
(Philosophical and Cultural Determinants of Faith in the Encyclical "Lumen fidei”)
text
Ks. Ł. Laskowski
Uwagi o podstawach katolickiego ekumenizmu
(Remarks on the Principles of Catholic Ecumenism)
text
Ks. M. Terka
O dialogu ekumenicznym w świetle sporu św. Augustyna z donatyzmem
(The Ecumenical Dialogue in the Light of St. Augustine’s Dispute with Donatism)
text
Ks. P. Pielka
Jak to się zaczęło? Myśl Yves Congara u źródeł katolickiego ekumenizmu
(How did it Start? Yves Congar’s Thought at the Root of the Catholic Ecumenism)
text
Ks. M. Węgrzyn, A. Gładkowska
Refleksja nad zagadnieniem ekumenizmu w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II
(Reflection about Ecumenism in the Teachings of Vatican II)
text
Ks. A. Olczyk
Biografia i pasterska posługa bp. Stefana Bareły w diecezji częstochowskiej na tle odniesień do korzeni rodzinnych
(The Biography and Pastoral Ministry of Bp. Stefan Bareła in the Diocese Czestochowa in the Context of Family Roots)
text
Ks. J. Kapuściński
Działalność piśmiennicza bp. Stefana Bareły w latach 1945 – 1984
(The Writing Activity of Bp. Stefan Bareła in Years 1945 – 1984)
text
Ks. A. Szwedzik
Rodzina w nauczaniu bp. Stefana Bareły
(A Family in the Teaching of Bp. Stefan Bareła)
text
Ks. Ł. Laskowski
Zawierzenie Maryi w świetle Pięćdziesiątnicy
(Entrustment to Mary in the Light of Pentecost)
text
Ks. T. Siudy
Św. Jana Pawła II i nasze zawierzenie Maryi
(The Devotion to Mary of John Paul II and Us.)
text
B. Stypułkowska
Katecheza w parafii w świetle obowiązujących dokumentów kościelnych
(Parochial Catechesis in the Light of Church Documents Currently in Effect)
text
Ks. M. Duda
VI Światowy Dzień Młodzieży Częstochowa’91
(6th World Youth Day Częstochowa’91. The First Meeting of the Young People of East and West)
text

Recenzje (Reviews)

Sławomir Chrost, Homo capax Dei jako ideał wychowania, Wyd. Impuls, Kraków 2013, ss. 194 – Michał Płóciennik text
Jan Galarowicz, Martin Heidegger, genialny myśliciel czy szaman, Wyd. WAM, Kraków 2014 – ks. Mariusz Terka text
Ks. Michał K. Cichoń, Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Aleksandrii. Rys historyczny do 2012 r., Wyd. „Regina Poloniae”,
Częstochowa 2013 – ks. J. Kapuściński
text
Od bólu po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego, red. J. Dziedzic – P. Guzdek, Wyd. Naukowe Uniwersytetu
Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2013 – ks. A. Olczyk
text

Sprawozdania (Reports)

Sprawozdanie z 36. spotkania Sekcji Patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski
(36. Report on the Meeting of the Patristic Section at the Committee of Catholic Studies of the Polish Episcopal Conference)
text
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Częstochowa na początku XX wieku. W 100. rocznicę wybuchu I wojny światowej”
(The Report on the Scientific Conference "Częstochowa in the Early Twentieth Century. The 100th Anniversary of the Outbreak of World War I”)
text
Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. „Jan Paweł II jako wzór osobowy w katechezie”
(The Report from Academic Conferense John Paul II as a Role Model in Christian Teaching to Children)
text
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach w 2014 r.
(The Report of the Meeting of the Historical Commission of the Polish Academy of Sciences, the Department of Katowice, held in 2014)
text
Sprawozdanie z sympozjum katechetycznego nt. „Formacja sumienia na katechezie”
(The Report on the Catechetical Symphosium on "The Formation of Conscience During the Religious Education”)
text
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej z Prawa Kanonicznego nt. „Dignitas connubii a 10 anni dalla pubblicazione: bilancio e prospettive”
(Report on the International Scientific Conference on the Canon Law "Dignitas connubii a 10 anni dalla pubblicazione: bilancio e prospettive”)
text
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Częstochowie
(Report of the Committee on Bioethics at the Regional Medical Chamber of Czestochowa)
text
Sprawozdanie Z działalności środowiska naukowego Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie w roku akademickim 2013/2014
(Report of the Activities of the Higher Institute of Theology Scientific Community in Czestochowa in the Academic Year 2013/2014)
text