Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
WT UPJP Sekcja w Częstochowie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Wydawnictwo naukowe

Tom V - Oblicza Miłosierdzia

Spis Treści (Table of contents)

Wstęp (Introduction)

text

Oblicza Miłosierdzia (The Countenances of Divine Mercy)

Ks. Ł. Laskowski (Rev. Fr. Ł. Laskowski)
Bóg jako światłość osnuta ciemnością znakiem miłosierdzia
(God as Light enveloped in Darkness the Sign of Mercy)
text
Ks. M. Terka (Rev. Fr. M. Terka)
Dobry Łotr, czyli miłosierdzie Boże wobec grzesznika w świetle komentarzy św. Augustyna do Łk 23, 39-43
(The Good Thief, in other Words the Divine Mercy towards a Sinner in a Light of St. Augustine’s Commentaries on Lk 23: 39-43)
text
Ks. T. Nawracała (Rev. Fr. T. Nawracała)
Miłosierdzie zawsze spełnia się w miłości. Kilka myśli na temat miłosierdzia
(Mercy is always fulfilled in Love. Few Ideas about Mercy)
text
Ks. J. Królikowski (Rev. Fr. J. Królikowski)
Nieskończone miłosierdzie czy wieczne piekło?
(Never-ending Mercy or eternal Hell?)
text
Ks. S. Urbański (Rev. Fr. S. Urbański)
Miłosierdzie drogą do świętości według św. Faustyny
(Mercy – The Way to Holiness according to St. Faustina)
text
Abp S. Nowak (Abp S. Nowak)
Świętowanie miłosierdzia Bożego w Dzienniczku św. Faustyny Kowalskiej i w praktyce życia Kościoła po pontyfikacie św. Jana Pawła II
(The Celebration of Divine Mercy in St. Faustine Kowalska’s Diary and in the Practise of Church’s Life after the Pontificate of John Paul II)
text
Ks. P.A. Lewinski (Rev. Fr. P.A. Lewiński)
Dyplomacja papieska w służbie miłosierdzia
(The Pope’s Diplomacy in the Service of Mercy)
text
Bp A. Długosz (Bp. A. Długosz)
Wspólnota chrześcijańska „Betania” jako znak i miejsce miłosierdzia chrześcijańskiego
(Christian Community „Betania” as the Sign and Place of Christian Mercy)
text
Ks. A. Olczyk (Rev. Fr. A. Olczyk)
Opieka hospicyjna jako przejaw „wyobraźni miłosierdzia”
(Hospice Care as a Symptom of „Imagination of Divine Mercy”)
text
B. Stypułkowska
Biblijna katecheza o miłosierdziu w okresie paschalnym w ramach katechezy mistagogicznej
(Biblical Catechesis on Mercy in Paschal Time as a Part of Mystagogical Catechesis)
text
Ks. P. Potyrała (Rev. Fr. P. Potyrała)
Szkolne Koła Caritas jako forma współczesnego wolontariatu
(Caritas School Clubs as Form of modern Voluntary Work)
text
Ł. Kopera
Szkolnictwo i opieka społeczna u Kanoników Regularnych laterańskich obediencji kłobuckiej
(Schooling and social Care System of Canons Regular of Lateran in the Parish Klobuck)
text

Miscellanea

Ks. J. Kapuścinski (Rev. Fr. J. Kapuściński)
Podróż bp. Teodora Kubiny do Ziemi Świętej w 1933 roku
(Bishop Teodor Kubina’s Trip to the Holy Land in 1933)
text
A. Sroka, OFMCap (Rev. Fr. A.S. Sroka)
Biblijne podstawy życia konsekrowanego, rad ewangelicznych i konsekracji zakonnej według Vita consecrata Jana Pawła II
(Biblical Foundations of the Consecrated Life, the Evangelical Counsels and Religious Consecration according to Vita consecrata by John Paul II)
text
Ks. A. Szwedzik (Rev. Fr. A. Szwedzik)
Rękopiśmienny i drukowany dorobek homiletyczny bp. Stefana Bareły
(Manuscript and printed Homiletic Possessions of Bishop Stefan Bareła)
text
Ks. S. Urbański (Rev. Fr. S. Urbański)
Treści teologiczne poezji piosenek ks. Stanisława Jasionka
(Theological Content in the Poetry of Fr. Stanisław Jasionek’s Songs)
text
Ks. M. Wieczorek (Rev. Fr. M. Wieczorek)
La tutela del sigillo sacramentale secondo le norme della Chiesa
(The Seal of the Confessional according to the Code of Canon Law)
text

Świadectwa (The Testimonies)

Aleksandra Listwoń
Fundacja 21 – piękno człowieczeństwa w cierpiącym
(Foundation 21 – the Beauty of Humanity in a suffering Person)
text
Ks. Jacek Marciniec (Rev. Fr. Jacek Marciniec)
Betel – prześwit miłosierdzia
(Betel – the Clearance of Mercy)
text
Ks. Michał Pabiańczyk (Rev. Fr. Michał Pabiańczyk)
Pomoc na rzecz ubogich a miłosierdzie. Fundacja świętego Barnaby
(Help for the Poor and Mercy. St. Barnabas Foundation)
text

Recenzje (Reviews)

Izabela Barton-Smoczyńska, O dziecku, które odwróciło się na pięcie, Częstochowa 2015 – ks. A. Olczyk
text
Ks. R. Ceglarek – Ks. J. Kapuściński, Zarząd Diecezjalnego Koła Księży Prefektów w Częstochowie (1929 – 1949), Częstochowa 2015 – Ł.S. Kopera
text
Przewodnik: bioetyka dla młodych (Tytuł oryginału: Manuel Bioethique des Jeunes), Kraków 2015 – ks. A. Olczyk
text
Jacek Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Kraków 2012 – ks. A. Ol
text
Ks. Mariusz Szram, Cnota pokory w nauczaniu greckich Ojców Kościoła IV wieku, Lublin 2014 – ks. M. Terka
text

Komunikaty i sprawozdania (Announcements and Reports)

Ks. M. Duda, Jan Paweł II – wielki prorok z wyobraźnią miłosierdzia
(Rev. Fr. M. Duda, John Paul II – Great Prophet with Mercy Imagination)
text
Ks. J. Kapuścinski, Z dziejów obchodów jubileuszowych Kościoła częstochowskiego
(Rev. Fr. J. Kapuściński, The History of Jubilee Celebrations by Church of Częstochowa)
text
Sprawozdanie z 37. Spotkania Sekcji Patrystycznej, Częstochowa „Kobieta w historii zbawienia według Ojców Kościoła” – Nina Parzęczewska
(Report on the 37th Meeting of Partiscic Section: „Woman in the History of Salvation according to the Church Fathers” – Nina Parzęczewska)
text
Sprawozdanie z sympozjum katechetycznego, nt. „Wspominać chrzest – to znaczy na nowo zaczynać od Chrystusa – ks. R. Ceglarek
(Report on Religious Education Conference on: „Recalling Baptism – it means to Begin from Christ again” – Rev. Fr. R. Ceglarek)
text
Sprawozdanie z konferencji naukowej nt.: „Młodzi z Janem Pawłem II ku przyszłości” – ks. R. Ceglarek
(Report on Academic Conference on: „Youth. With John Paul II to the Future” – Rev. Fr. R. Ceglarek)
text
Sprawozdanie z VIII Studenckiego sympozjum naukowego pt.: „Rodzina. Teologia – życie” – kl. K. Bijata
(Report on the 8th Student Academic Conference on: „Family. Theology – Life” – seminarian Kamil Bijata)
text
Sprawozdanie z ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji: Bóg i nauka. Wokół myśli Michała Hellera – kl. M. Bednarek
(Report on all- Poland Interdisciplinary Conference: „God and Science. Around Michael Heller’s Thoughts” – seminarian M. Bednarek)
text
Sprawozdanie z działalności środowiska naukowego Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie w roku akademickim 2014/2015 – ks. J. Kapuściński
(Report of the Activities of the Higher Institute of Theology Scientific Community in Czestochowa in the Academic Year 2014/2015 – Rev. Fr. J. Kapuściński)
text

TOM V - Oblicza Miłosierdzia

Spis Treści (Table of contents)

Wstęp (Introduction)

text

Oblicza Miłosierdzia (The Countenances of Divine Mercy)

Ks. Ł. Laskowski (Rev. Fr. Ł. Laskowski)
Bóg jako światłość osnuta ciemnością znakiem miłosierdzia
(God as Light enveloped in Darkness the Sign of Mercy)
text
Ks. M. Terka (Rev. Fr. M. Terka)
Dobry Łotr, czyli miłosierdzie Boże wobec grzesznika w świetle komentarzy św. Augustyna do Łk 23, 39-43
(The Good Thief, in other Words the Divine Mercy towards a Sinner in a Light of St. Augustine’s Commentaries on Lk 23: 39-43)
text
Ks. T. Nawracała (Rev. Fr. T. Nawracała)
Miłosierdzie zawsze spełnia się w miłości. Kilka myśli na temat miłosierdzia
(Mercy is always fulfilled in Love. Few Ideas about Mercy)
text
Ks. J. Królikowski (Rev. Fr. J. Królikowski)
Nieskończone miłosierdzie czy wieczne piekło?
(Never-ending Mercy or eternal Hell?)
text
Ks. S. Urbański (Rev. Fr. S. Urbański)
Miłosierdzie drogą do świętości według św. Faustyny
(Mercy – The Way to Holiness according to St. Faustina)
text
Abp S. Nowak (Abp S. Nowak)
Świętowanie miłosierdzia Bożego w Dzienniczku św. Faustyny Kowalskiej i w praktyce życia Kościoła po pontyfikacie św. Jana Pawła II
(The Celebration of Divine Mercy in St. Faustine Kowalska’s Diary and in the Practise of Church’s Life after the Pontificate of John Paul II)
text
Ks. P.A. Lewinski (Rev. Fr. P.A. Lewiński)
Dyplomacja papieska w służbie miłosierdzia
(The Pope’s Diplomacy in the Service of Mercy)
text
Bp A. Długosz (Bp. A. Długosz)
Wspólnota chrześcijańska „Betania” jako znak i miejsce miłosierdzia chrześcijańskiego
(Christian Community „Betania” as the Sign and Place of Christian Mercy)
text
Ks. A. Olczyk (Rev. Fr. A. Olczyk)
Opieka hospicyjna jako przejaw „wyobraźni miłosierdzia”
(Hospice Care as a Symptom of „Imagination of Divine Mercy”)
text
B. Stypułkowska
Biblijna katecheza o miłosierdziu w okresie paschalnym w ramach katechezy mistagogicznej
(Biblical Catechesis on Mercy in Paschal Time as a Part of Mystagogical Catechesis)
text
Ks. P. Potyrała (Rev. Fr. P. Potyrała)
Szkolne Koła Caritas jako forma współczesnego wolontariatu
(Caritas School Clubs as Form of modern Voluntary Work)
text
Ł. Kopera
Szkolnictwo i opieka społeczna u Kanoników Regularnych laterańskich obediencji kłobuckiej
(Schooling and social Care System of Canons Regular of Lateran in the Parish Klobuck)
text

Miscellanea

Ks. J. Kapuścinski (Rev. Fr. J. Kapuściński)
Podróż bp. Teodora Kubiny do Ziemi Świętej w 1933 roku
(Bishop Teodor Kubina’s Trip to the Holy Land in 1933)
text
A. Sroka, OFMCap (Rev. Fr. A.S. Sroka)
Biblijne podstawy życia konsekrowanego, rad ewangelicznych i konsekracji zakonnej według Vita consecrata Jana Pawła II
(Biblical Foundations of the Consecrated Life, the Evangelical Counsels and Religious Consecration according to Vita consecrata by John Paul II)
text
Ks. A. Szwedzik (Rev. Fr. A. Szwedzik)
Rękopiśmienny i drukowany dorobek homiletyczny bp. Stefana Bareły
(Manuscript and printed Homiletic Possessions of Bishop Stefan Bareła)
text
Ks. S. Urbański (Rev. Fr. S. Urbański)
Treści teologiczne poezji piosenek ks. Stanisława Jasionka
(Theological Content in the Poetry of Fr. Stanisław Jasionek’s Songs)
text
Ks. M. Wieczorek (Rev. Fr. M. Wieczorek)
La tutela del sigillo sacramentale secondo le norme della Chiesa
(The Seal of the Confessional according to the Code of Canon Law)
text

Świadectwa (The Testimonies)

Aleksandra Listwoń
Fundacja 21 – piękno człowieczeństwa w cierpiącym
(Foundation 21 – the Beauty of Humanity in a suffering Person)
text
Ks. Jacek Marciniec (Rev. Fr. Jacek Marciniec)
Betel – prześwit miłosierdzia
(Betel – the Clearance of Mercy)
text
Ks. Michał Pabiańczyk (Rev. Fr. Michał Pabiańczyk)
Pomoc na rzecz ubogich a miłosierdzie. Fundacja świętego Barnaby
(Help for the Poor and Mercy. St. Barnabas Foundation)
text

Recenzje (Reviews)

Izabela Barton-Smoczyńska, O dziecku, które odwróciło się na pięcie, Częstochowa 2015 – ks. A. Olczyk
text
Ks. R. Ceglarek – Ks. J. Kapuściński, Zarząd Diecezjalnego Koła Księży Prefektów w Częstochowie (1929 – 1949), Częstochowa 2015 – Ł.S. Kopera
text
Przewodnik: bioetyka dla młodych (Tytuł oryginału: Manuel Bioethique des Jeunes), Kraków 2015 – ks. A. Olczyk
text
Jacek Pyżalski, Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Kraków 2012 – ks. A. Ol
text
Ks. Mariusz Szram, Cnota pokory w nauczaniu greckich Ojców Kościoła IV wieku, Lublin 2014 – ks. M. Terka
text

Komunikaty i sprawozdania (Announcements and Reports)

Ks. M. Duda, Jan Paweł II – wielki prorok z wyobraźnią miłosierdzia
(Rev. Fr. M. Duda, John Paul II – Great Prophet with Mercy Imagination)
text
Ks. J. Kapuścinski, Z dziejów obchodów jubileuszowych Kościoła częstochowskiego
(Rev. Fr. J. Kapuściński, The History of Jubilee Celebrations by Church of Częstochowa)
text
Sprawozdanie z 37. Spotkania Sekcji Patrystycznej, Częstochowa „Kobieta w historii zbawienia według Ojców Kościoła” – Nina Parzęczewska
(Report on the 37th Meeting of Partiscic Section: „Woman in the History of Salvation according to the Church Fathers” – Nina Parzęczewska)
text
Sprawozdanie z sympozjum katechetycznego, nt. „Wspominać chrzest – to znaczy na nowo zaczynać od Chrystusa – ks. R. Ceglarek
(Report on Religious Education Conference on: „Recalling Baptism – it means to Begin from Christ again” – Rev. Fr. R. Ceglarek)
text
Sprawozdanie z konferencji naukowej nt.: „Młodzi z Janem Pawłem II ku przyszłości” – ks. R. Ceglarek
(Report on Academic Conference on: „Youth. With John Paul II to the Future” – Rev. Fr. R. Ceglarek)
text
Sprawozdanie z VIII Studenckiego sympozjum naukowego pt.: „Rodzina. Teologia – życie” – kl. K. Bijata
(Report on the 8th Student Academic Conference on: „Family. Theology – Life” – seminarian Kamil Bijata)
text
Sprawozdanie z ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji: Bóg i nauka. Wokół myśli Michała Hellera – kl. M. Bednarek
(Report on all- Poland Interdisciplinary Conference: „God and Science. Around Michael Heller’s Thoughts” – seminarian M. Bednarek)
text
Sprawozdanie z działalności środowiska naukowego Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie w roku akademickim 2014/2015 – ks. J. Kapuściński
(Report of the Activities of the Higher Institute of Theology Scientific Community in Czestochowa in the Academic Year 2014/2015 – Rev. Fr. J. Kapuściński)
text