Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
WT UPJP Sekcja w Częstochowie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Wydawnictwo naukowe

TOM X - Księga jubileuszowa J. E. Abp. dr. Stanisława Nowaka

Spis Treści (Table of Contents)


Słowo wstępne Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego
(Introductory Word of the Archbishop of Częstochowa)
text
Słowo wstępne Dyrektora WIT
(Introductory Word of the Director WIT)
text
Od Redakcji
(From the Editor)
text


Arcybiskup Stanisław Nowak – biografia i bibliografia
(Abp Stanisław Nowak – Biography and Bibliography)


Ks. M. Duda (Rev. Fr. M. Duda)
Arcybiskup Stanisław Nowak: curriculum vitae
(Archbishop Stanisław Nowak: curriculum vitae)
text
Ks. J. Kapuścinski (Rev. Fr. J. Kapuściński)
Bibliografia Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Stanisława Nowaka
(Bibliography of Metropolitan Archbishop of Częstochowa Stanisław Nowak (to 1992))
text


Artykuły (Articles)


Ks. M. Chmielewski (Rev. Fr. M. Chmielewski)
Trwajcie w miłości mojej (J 15, 9). Formacja permanentna kapłana
(Remain in my Love (John 15, 9). The Permanent Formation of a Priest)
text
Bp. A. Długosz (Rev. Bp A. Długosz)
Modlitwa mojego życia
(The Prayer of my Life)
text
Ks. M. Duda (Rev. Fr. M. Duda)
Aksjologia rodziny. Rodzina wspólnotą urzeczywistniającą podstawowe wartości osobowe
(Family Axiology. Family as a Community that Implements Core Values)
text
Ks. Ł. Dyktyński (Rev. Fr. Ł. Dyktyński)
Elementy duchowości misyjnej w wybranych tekstach misyjnych św. Jana Pawła II
(The Elements of Missional Spirituality in Chosen Missional Texts of St. John Paul II)
text
Ks. K. Dziub (Rev. Fr. K. Dziub)
Motywy i procedura prawna administracyjnego przeniesienia proboszcza według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.
(Motives and Legal Procedure of Administrative Transfer of Parish Priest according to Canon Law of the Catholic Church from 1983)
text
R. Grzywacz SJ (Rev. Fr. R. Grzywacz SJ)
Biblia jako świadectwo relatywnego Absolutu w myśli Paula Ricoeura
(The Bible as a Testimony of a Relative Absolute in Paul Ricoeur’s Thought)
text
W. Juszkiewicz (Rev. W. Juszkiewicz)
Nieumiarkowany realizm. Mieczysława A. Krąpca koncepcja metafizyki realistycznej
(An Immoderate Realism. Mieczysław A. Krąpiec’s Conception of Realistic Metaphysics)
text
Ks. J. Kapuściński (Rev. Fr. J. Kapuściński)
Protoplaści rodu Gietyngierów z Żarek. Przyczynek do biografii bł. ks. Ludwika Rocha Gietyngiera
(The Progenitors of the Gietyngier Family from Żarki. The Trigger to a Biography of blessed Fr. Ludwik Roch Gietyngier)
text
Ł. Kopera (Rev. Ł. Kopera)
Parafia św. Mikołaja w Maluszynie w świetle wizytacji kanonicznej bp. Stanisława Nowaka z dnia 7 grudnia 1986 r.
(St. Nicholas Parish in Maluszyn in the Light of the Protocol of Canonic Visit of Bishop Stanisław Nowak on 7 December 1986)
text
Ks. P. Kostrzewski (Rev. Fr. P. Kostrzewski)
Polityka władz komunistycznych wobec Kościoła częstochowskiego w latach 1984-1989
(The Policy of Communist Authorities towards the Church of Czestochowa in 1984-1989)
text
Ks. A. Kuliberda (Rev. Fr. A. Kuliberda)
Działalność parafialnej rady duszpasterskiej a poprawianie jakości przepowiadania homilijnego
(The Activity of Parish Pastoral Council versus Amending the Homilies Quality)
text
Ks. Ł. Laskowski (Rev. Fr. Ł. Laskowski)
Uwagi na temat interpretacji tak zwanych „spoczynków w Panu”
(The Remarks on the Interpretation of so Called „resting in God”)
text
Ks. A. Młynarczyk (Rev. Fr. A. Młynarczyk)
Wybrane wątki liturgiczne wielkopostnych listów pasterskich (arcy)biskupa Stanisława Nowaka
(The Chosen Strands of Liturgical Lenten Letters by (Arch)Bishop Stanisław Nowak)
text
Ks. A. Olczyk (Rev. Fr. A. Olczyk)
Moralny imperatyw troski o permanentną formację kapłańską w świetle Listu do moich kapłanów o stałej formacji abp. Stanisława Nowaka
(The Moral Imperative of Caring for Permanent Priesthood Formation in the Light of the Letter to my Priests about the Permanent Formation of the Archbishop Stanisław Nowak)
text
Ks. R. Selejdak (Rev. Fr. R. Selejdak)
Formacja ludzka fundamentem integralnej formacji przyszłych kapłanów
(Human Formation as the Foundation of Integral Formation for Future Priests)
text
Ks. K. Sordyl (Rev. Fr. K. Sordyl)
Rola biskupów hiszpańskich w kształtowaniu dogmatu trynitarnego na tle kryzysu ariańskiego
(The role of Spanish Bishops in the Shaping of Trinitarian Dogma against the Background of Aryan Crisis)
text
B. Stypułkowska (Rev. B. Stypułkowska)
Wschodni Ojcowie Kościoła w katechezie biblijnej. Św. Jan Chryzostom
(Eastern Church Fathers in Biblical Catechesis. St. John Chrysostom)
text
Ks. M. Terka (Rev. Fr. M. Terka)
Czy większość ma rację w Kościele? O niektórych aspektach multitudo w nauczaniu św. Augustyna
(Is Majority Right in the Church? About some Aspects of multitudo in the Teaching of St. Augustine)
text
Ks. A. Tronina (Rev. Fr. A. Tronina)
Matka Jezusa w Ewangelii św. Jana (J 2, 1-2 i 19, 25-30)
(Mother of Jesus in the Gospel of St. John (J 2, 1-2 i 19, 25-30))
text
Ks. S. Urbański (Rev. Fr. S. Urbański)
Polska duchowość i mistyka przeżyciowo-studyjna
(Polish Spirituality and Experential-Examinational Mysticism)
text
Ks. M. Wieczorek (Rev. Fr. M. Wieczorek)
Przestępstwo konkubinatu duchownego w wybranych sentencjach opublikowanych w Decisiones
(The Crime of Concubinage of a Religious Person in Chosen Sentences published in Decisiones)
text
Ks. J. Związek (Rev. Fr. J. Związek)
Początki chrześcijaństwa w Polsce i Ziemi Wieluńskiej
(The Origins of Christianity in Poland and Wieluń Land)
text

TOM X - Księga jubileuszowa J. E. Abp. dr. Stanisława Nowaka

Spis Treści (Table of Contents)


Słowo wstępne Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego
(Introductory Word of the Archbishop of Częstochowa)
text
Słowo wstępne Dyrektora WIT
(Introductory Word of the Director WIT)
text
Od Redakcji
(From the Editor)
text


Arcybiskup Stanisław Nowak – biografia i bibliografia
(Abp Stanisław Nowak – Biography and Bibliography)


Ks. M. Duda (Rev. Fr. M. Duda)
Arcybiskup Stanisław Nowak: curriculum vitae
(Archbishop Stanisław Nowak: curriculum vitae)
text
Ks. J. Kapuścinski (Rev. Fr. J. Kapuściński)
Bibliografia Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Stanisława Nowaka
(Bibliography of Metropolitan Archbishop of Częstochowa Stanisław Nowak (to 1992))
text


Artykuły (Articles)


Ks. M. Chmielewski (Rev. Fr. M. Chmielewski)
Trwajcie w miłości mojej (J 15, 9). Formacja permanentna kapłana
(Remain in my Love (John 15, 9). The Permanent Formation of a Priest)
text
Bp. A. Długosz (Rev. Bp A. Długosz)
Modlitwa mojego życia
(The Prayer of my Life)
text
Ks. M. Duda (Rev. Fr. M. Duda)
Aksjologia rodziny. Rodzina wspólnotą urzeczywistniającą podstawowe wartości osobowe
(Family Axiology. Family as a Community that Implements Core Values)
text
Ks. Ł. Dyktyński (Rev. Fr. Ł. Dyktyński)
Elementy duchowości misyjnej w wybranych tekstach misyjnych św. Jana Pawła II
(The Elements of Missional Spirituality in Chosen Missional Texts of St. John Paul II)
text
Ks. K. Dziub (Rev. Fr. K. Dziub)
Motywy i procedura prawna administracyjnego przeniesienia proboszcza według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.
(Motives and Legal Procedure of Administrative Transfer of Parish Priest according to Canon Law of the Catholic Church from 1983)
text
R. Grzywacz SJ (Rev. Fr. R. Grzywacz SJ)
Biblia jako świadectwo relatywnego Absolutu w myśli Paula Ricoeura
(The Bible as a Testimony of a Relative Absolute in Paul Ricoeur’s Thought)
text
W. Juszkiewicz (Rev. W. Juszkiewicz)
Nieumiarkowany realizm. Mieczysława A. Krąpca koncepcja metafizyki realistycznej
(An Immoderate Realism. Mieczysław A. Krąpiec’s Conception of Realistic Metaphysics)
text
Ks. J. Kapuściński (Rev. Fr. J. Kapuściński)
Protoplaści rodu Gietyngierów z Żarek. Przyczynek do biografii bł. ks. Ludwika Rocha Gietyngiera
(The Progenitors of the Gietyngier Family from Żarki. The Trigger to a Biography of blessed Fr. Ludwik Roch Gietyngier)
text
Ł. Kopera (Rev. Ł. Kopera)
Parafia św. Mikołaja w Maluszynie w świetle wizytacji kanonicznej bp. Stanisława Nowaka z dnia 7 grudnia 1986 r.
(St. Nicholas Parish in Maluszyn in the Light of the Protocol of Canonic Visit of Bishop Stanisław Nowak on 7 December 1986)
text
Ks. P. Kostrzewski (Rev. Fr. P. Kostrzewski)
Polityka władz komunistycznych wobec Kościoła częstochowskiego w latach 1984-1989
(The Policy of Communist Authorities towards the Church of Czestochowa in 1984-1989)
text
Ks. A. Kuliberda (Rev. Fr. A. Kuliberda)
Działalność parafialnej rady duszpasterskiej a poprawianie jakości przepowiadania homilijnego
(The Activity of Parish Pastoral Council versus Amending the Homilies Quality)
text
Ks. Ł. Laskowski (Rev. Fr. Ł. Laskowski)
Uwagi na temat interpretacji tak zwanych „spoczynków w Panu”
(The Remarks on the Interpretation of so Called „resting in God”)
text
Ks. A. Młynarczyk (Rev. Fr. A. Młynarczyk)
Wybrane wątki liturgiczne wielkopostnych listów pasterskich (arcy)biskupa Stanisława Nowaka
(The Chosen Strands of Liturgical Lenten Letters by (Arch)Bishop Stanisław Nowak)
text
Ks. A. Olczyk (Rev. Fr. A. Olczyk)
Moralny imperatyw troski o permanentną formację kapłańską w świetle Listu do moich kapłanów o stałej formacji abp. Stanisława Nowaka
(The Moral Imperative of Caring for Permanent Priesthood Formation in the Light of the Letter to my Priests about the Permanent Formation of the Archbishop Stanisław Nowak)
text
Ks. R. Selejdak (Rev. Fr. R. Selejdak)
Formacja ludzka fundamentem integralnej formacji przyszłych kapłanów
(Human Formation as the Foundation of Integral Formation for Future Priests)
text
Ks. K. Sordyl (Rev. Fr. K. Sordyl)
Rola biskupów hiszpańskich w kształtowaniu dogmatu trynitarnego na tle kryzysu ariańskiego
(The role of Spanish Bishops in the Shaping of Trinitarian Dogma against the Background of Aryan Crisis)
text
B. Stypułkowska (Rev. B. Stypułkowska)
Wschodni Ojcowie Kościoła w katechezie biblijnej. Św. Jan Chryzostom
(Eastern Church Fathers in Biblical Catechesis. St. John Chrysostom)
text
Ks. M. Terka (Rev. Fr. M. Terka)
Czy większość ma rację w Kościele? O niektórych aspektach multitudo w nauczaniu św. Augustyna
(Is Majority Right in the Church? About some Aspects of multitudo in the Teaching of St. Augustine)
text
Ks. A. Tronina (Rev. Fr. A. Tronina)
Matka Jezusa w Ewangelii św. Jana (J 2, 1-2 i 19, 25-30)
(Mother of Jesus in the Gospel of St. John (J 2, 1-2 i 19, 25-30))
text
Ks. S. Urbański (Rev. Fr. S. Urbański)
Polska duchowość i mistyka przeżyciowo-studyjna
(Polish Spirituality and Experential-Examinational Mysticism)
text
Ks. M. Wieczorek (Rev. Fr. M. Wieczorek)
Przestępstwo konkubinatu duchownego w wybranych sentencjach opublikowanych w Decisiones
(The Crime of Concubinage of a Religious Person in Chosen Sentences published in Decisiones)
text
Ks. J. Związek (Rev. Fr. J. Związek)
Początki chrześcijaństwa w Polsce i Ziemi Wieluńskiej
(The Origins of Christianity in Poland and Wieluń Land)
text